Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna Bażanowice
ul. Cieszyńska 17
43-440 Goleszów 

NIP: 548-234-98-95
REGON: 072705486
KRS: 0000111268

Tel. 607 663 969
e-mail: osp.bazanowice@wp.pl
www.ospbazanowice.pl

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Cieszynie o/Goleszów
05 8113 1020 2002 0000 2352 0001