Międzynarodowy Dzień Strażaka – Nasze Święto !
Druhnom i Druhom, z którymi dzielimy naszą pasję oraz służbę, życzymy by była ona niewyczerpanym źródłem satysfakcji i dumy. Nade wszystko niech dla każdego strażaka służba ta niech będzie bezpieczna. Oby nigdy nie zabrakło nam sił i determinacji do skutecznego niesienia ratunku i pomocy tym, którzy ich potrzebują.
Życzmy sobie także by nasze wyjazdy do akcji zawsze kończyły się zawsze szczęśliwymi powrotami do Remizy i do naszych rodzin. Niech stale czuwa nad nami nasz Patron Św. Florian 👍💪🚨🇵🇱

Leave a Reply

Your email address will not be published.